PACI COFFEE - SINCE 1986 - http://pacicoffee.com

CULI ROBUSTA (70%) MIX ARABICA (30%)

Dòng nhãn xanh lá GREEN - NO.2 BLEND được ra mắt phục vụ cho những ai yêu thích vị đắng vừa, ít chua, chát nhẹ, hậu ngọt. Hoà trộn giữa 70% Culi Robusta & 30% Arabica Cầu Đất, dòng này có mùi thơm thoảng hoa quả và màu nhạt nâu cánh gián.

Home Print Top Back