PACI COFFEE - SINCE 1986 - http://pacicoffee.com

GREEN - NO.2 BLEND (500gr)

CULI ROBUSTA (70%) MIX ARABICA CẦU ĐẤT (30%)
Dòng nhãn xanh lá được ra mắt phục vụ cho những ai yêu thích vị đắng vừa, ít chua, chát nhẹ, hậu ngọt. Hoà trộn giữa 70% Culi Robusta & 30% Arabica Cầu Đất, dòng này có mùi thơm thoảng hoa quả và màu nhạt nâu cánh gián.

GIÁ: 164,000 VNĐ


Home Print Top Back

Tin liên quan:

RUBY - TRUYỀN THỐNG (500gr)
GOLD - NO.1 BLEND (500gr)
BLUE - NO.3 BLEND (500gr)